Program Profili
Mimarlık Bölümü; geleceğin biçimlenişi ve yaşamsal çevrelerin organizasyonu için, yaşanılan döneme yabancılaşmadan kültürel sürekliliğin korunmasını, insanın temel gereksinimleri ile birlikte çevre değerlerinin gözetilmesini hedefleyen, yapım ve kullanım sürecini ekonomik kılacak şekilde güncel teknolojik olanaklardan yararlanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Programın Genel Yapısı
Öğretim Elemanı Sayısı :24 - Prof.Dr. :2 - Doç.Dr. :0 - Yrd.Doç.Dr. :6 - Öğr.Gör. :1 - Arş.Gör. :6 - Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı:9 Öğrenci Sayısı:210 (hazırlık:45, 1.sınıf:61, 2.sınıf:25, 3.sınıf:51, 4.sınıf:28) Mimarlık Bölümü'nün eğitim, öğretim ve araştırmaları; Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda tasarım ve tasarım sorunları, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı'nda bina yapım teknolojisi ve çevresel veriler, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı'nda sanat ve mimarlığın tarihsel gelişimi ve tasarıma etkileri, Restorasyon Anabilim Dalı'nda kültürel mirasın korunması, onarılması ve sürdürülebilmesi olmak üzere toplam 4 anabilim dalı altında yapılmaktadır.
Fiziksel Olanaklar
Mimarlık Bölümü'nde; 6 adet derslik, 7 adet tasarım stüdyosu, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet fotoğraf laboratuvarı, 1 adet yapı-yapı malzemesi laboratuvarı bulunmaktadır.
Derecenin Seviyesi
Lisans
Programın Süresi
Mimarlık Bölümü'nde, 1 yıl süreli İngilizce hazırlık programı hariç (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler, bu programdan muaf tutulurlar.), lisans düzeyinde 4 yıl (8 yarıyıl) eğitim verilmektedir. Bu süre, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami 7 yıla kadar uzayabilmektedir.
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Başvuru ve Kabul Koşulları
Mimarlık Bölümü'ne öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılmış düzenlemelere göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, bu lisans programına (4 yıllık, birinci öğretim) kabul alabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavına katılmak zorundadırlar. Sınav, iki aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşama, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'dır. Öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'na girebilmek için, bu sınavdan 500 üzerinden en az 180 puan almalıdırlar. İkinci aşama, LYS'dir ve 5 ayrı seans olarak uygulanır. Öğrenciler, bu sınavda; ilgili seanslara (matematik, fen bilimleri gibi) katılırlar. Program tercihlerini yaptıktan sonra, LYS puanı ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sistemi'nde lise) Genel Not Ortalaması'ndan (GNO) alınan puana göre, ÖSYM tarafından Mimarlık Bölümü'ne yerleştirilirler. Mimarlık Programı, lisans için, aynı zamanda yabancı öğrenci de almaktadır (Son zamanlarda, üniversitelerin akademik programlarına yabancı öğrenci seçme hakkı verilmiştir; fakat öğrenci kabulünün YÖK tarafından onaylanması gerekmektedir.). Karabük Üniversitesi, her yıl Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖGS) düzenlemektedir. YÖGS’e girmek isteyen öğrenciler, yabancı uyruklu (uyruğu T.C. veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının herhangi birisi T.C. veya KKTC olmayanlar) olmalıdırlar. Ayrıca, lise veya dengi okulların son sınıflarında olmaları ya da mezun olmaları gerekmektedir. Değerlendirme; YÖGS puanı, ABITUR, ACT, SAT I gibi üniversite girişlerinde uygulanan uluslararası sınavlar ve puanları ve diploma not ortalamaları baz alınarak eş değerlik esasları çerçevesinde yapılır. Ulusal ve uluslararası değişim öğrencileri ise, üniversiteler arasındaki anlaşmalara bağlı olarak Mimarlık Bölümü'ne kabul edilirler. Bu öğrenciler, bir veya iki dönem öğrenim görebilirler. Başvuru prosedürü, Karabük Üniversitesi Farabi Değişim Programı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığı ile yönetilir. Son güncelleme haberleri, iletişim ve detaylı bilgi; • http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/farabi/ • http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/ adreslerinden elde edilebilir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Önceki öğrenimlerin tanınmasına ilişkin kural ve düzenlemeler, YÖK tarafından belirlenmiştir. Denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumları arasında geçişler yapılabilir. Ayrıca, Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı oldukları takdirde; ilgili meslek yüksekokulu mezunları, lisans derecesi almak için Mimarlık Bölümü'nde eğitimlerine devam edebilirler. Bu öğrencilerin alacakları dersler, daha önceki eğitim kurumlarından almış oldukları dersler ile Karabük Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ndeki derslerin eş değerliliği yapıldıktan sonra belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Mimarlık Bölümü'nden mezun olabilmek için, öğrencilerin, • eğitim-öğretim planında (müfredat) yer alan ortak zorunlu dersler dışında, en az 128 ulusal krediyi; her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere minimum 240 AKTS kredisini tamamlamaları • 4.00 üzerinden en az 2.50 bir genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Alınacak Derece
Mimarlık Bölümü'nden mezun olan öğrenciye, "Mimarlık Lisans Diploması" verilmektedir.
Dereceye Yönelik Kurallar
Mimarlık Bölümü öğrencileri, lisans derecesini alabilmek için aşağıdaki mezuniyet şartlarını yerine getirmek zorundadırlar: • kredili derslerden en az C harf notu, kredisiz derslerden en az G harf notu ile geçmek • 4.00 üzerinden en az 2.50 bir genel not ortalamasına sahip olmak
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mimarlık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, aynı ve ilgili disiplinlerde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
İstihdam Olanakları
Mimarlık Bölümü'nden mezun olan öğrenciler; aldıkları eğitim ve kazandıkları donanım sayesinde kamu ve özel sektörün araştırma, değerlendirme, tasarım, uygulama, üretim ve denetleme süreçlerinin her düzeyinde görev alabilmektedirler.